Select Page

4 september 2018


Eerste landelijke IT-Circle Event

In samenwerking met Ministerie van Defensie

De IT-Circle leden delen hun toepassingen op het gebied van o.a. Blockchain, Virtual Reality, Sociale robotica, Augmented Reality, LiFi, Multi-sensor

IT-Circle Nederland:

Braking barriers and taking care of sharing innovation

IT-Circle Nederland is de overkoepelende organisatie van verschillende lokale IT-Circles. IT-Circles zijn besloten regionale platformen waar aangesloten organisaties op continue basis met elkaar samenwerken om kennis en expertise op IT vlak te delen.

Medewerkers van deelnemende organisaties ontmoeten collega’s van andere organisaties om actief hun kennis te delen, advies te vragen en “peer review” sessies en bedrijfsbezoeken bij te wonen of te initiëren. Daarnaast is er de mogelijkheid voor medewerkers om hun blik te verruimen door middel van een tijdelijke uitwisseling.

Voordelen lidmaatschap van een van de IT-Circles:
• bevorderen van de ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers
• toegang tot een breed scala aan IT kennis en expertise
• maatwerk bijeenkomsten op de diverse niveaus
• uitbreiden van het eigen netwerk
• vergroten van de flexibiliteit en wendbaarheid van uw organisatie

Wij zijn continue op zoek naar het tot stand brengen van waardevolle netwerken. We creëren duurzame samenwerkingsverbanden om mensen en organisaties met elkaar in contact te brengen en zo kennis en expertise breed beschikbaar te maken. Wij geloven dat het samenbrengen van mensen en organisaties om kennis en ervaringen uit te wisselen de ontwikkelingen en innovaties op IT gebied voor de eigen organisatie kan versnellen.

Hieronder vindt u de bij ons aangesloten organisaties en de verschillende regionale IT-Circles.

Voor meer informatie en contact:
C2Results
Helmhout 6
1271 GJ Huizen
info@c2results.com
www.c2results.com

Huidige IT-Circles

Waar vindt u de IT-Circles

1. Amsterdam IT-Circle

2. Rotterdam/Den Haag IT-Circle

3. Utrecht IT-Circle

4. Eindhoven IT-Circle

5. Amersfoort IT-Circle

6. Zwolle/Deventer/Apeldoorn (in ontwikkeling)​

7. Limburg (in ontwikkeling)​

​8. Den Bosch/Tilburg/Breda (eerste verkenning)​

Overzicht van leden

Overzicht van leden